Lidé kolem nás - učebnice (vlastivěda)

116,00 Kč
S DPH
123296

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Řadu tvoří tyto materiály: Prvouka 1 až 3, Místo, kde žijeme (učebnice a pracovní sešit), Lidé kolem nás (učebnice a pracovní sešit) a Lidé a čas (učebnice a pracovní sešit).

Učebnice Lidé kolem nás obsahuje tyto kapitoly: Kdo tvoří naší rodinu; Jak žije naše rodina; Jaká mám v rodině práva a povinnosti; Co patří ke správnému chování; Kde můžeme trávit volný čas; Jaká pravidla platí ve sportu, v různých organizacích, v dopravě; V obci; V obchodě; Obchodování a peníze; Na poště; U lékaře; Jaká základní práva mají děti; Práva a povinnosti žáků základní školy; Nebezpečná místa; Nebezpečné situace; Kdo mi může v nebezpečí pomoci; Stala se dopravní nehoda; Vypukl požár; Co nás může ohrozit. Učebnice má bohatý fotografický doprovod, ilustrace nakreslila Petra Řezníčková.

Platná schvalovací doložka MŠMT:

Schválilo MŠMT č.j.  MSMT 6978/2021 dne 23. června 2021 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, podle minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření z RVP ZV  s dobou platnosti šest let.

Autor
Matušková, Šmolíková
Předmět
vlastivěda
Určeno pro
Základní škola praktická
Poznámka
1. vydání, 48 stran
ISBN 978-80-7216-279-6
Počet
Skladem

Mohlo by vás také zajímat