Laminace tiskovin

Dnes laminování tiskovin není jen lesklá a matná folie. V našem portfoliu je momentálně 8 druhů folie (lesklá, matná, 4 druhy struktury a zlatá se stříbrnou)

Vaše reklamní a propagační tiskoviny, obaly, letáky, obálky a přebaly knih, prospekty, manuály, pohlednice, pořadače a mnoho dalších tiskovin získá několika násobně vyšší odolnost proti mechanickému i chemickému poškození než nezušlechtěný povrch.

V neposlední řadě padl i mýtus neekologické úpravy povrchu tiskovin. Dnes se již nepoužívají rozpouštědlová lepidla, ale lepidla na bázi vodní disperze, hotmeltu, UV lepidla nebo bezlepidlové technologie. V naší firmě používáme lepidla na bázi vodní disperze a bezlepidlové folie. Při dalším zpracování papíru jsou folie z těchto technologií odstranitelné ve stejném procesu jako tiskové barvy.

Vybavení:

Laminování provádíme na strojích Autobond Compact a Billhöfer EK – TL 4. Jedná se plně automatické linky. Denní výkon jistě uspokojí Vaše požadavky (cca 50.000 TA formátu B2)

Technické podmínky pro laminování

Druhy laminace

Lesklá folie polypropylen
Matová folie polypropylen
Strukturovaná folie polypropylen
Nepoškrabatelná folie polypropylen
Sametová folie polypropylen

Formáty laminace

Minimální formát 250 x 350
Maximální formát 1000 x 1400

Odlišné formáty než standardní je nutné předem dohodnout.

Oblast použití

Tiskoviny všeho druhu, přebaly, potahy, prospekty, krabičky, šanony, atd. Laminujeme i umělé hmoty, nutno předem dohodnout.

Gramáž a orientace laminovaného materiálu

115 – 400 g/m2

Odlišné gramáže je nutné předem dohodnout. Směr vlákna papíru musí být rovnoběžný s osou válce.

Postavení tisku na arch

Pro bezproblémové provedení laminace je nutné aby všechny okraje od hrany papíru k tisku byly minimálně 10 mm, při gramáži nad 300 g/m2 20 mm.

Přídavky pro laminaci

3% jednostranná laminace
5% oboustranná laminace
5% laminace raženou folií

U malonákladových zakázek je nutné přídavky dohodnout.

Tiskové barvy a ostatní prostředky v tisku

  • Tiskové barvy absolutně suché, vhodné pod laminaci, DIN 16524 (Při použití jiných barev může dojít k nežádoucím jevům – „krvácení barvy“, změně barevnosti, vznik skvrn, šedivý zákal. Tyto chyby se mohou projevit i po několika měsících a tuto reakci barev nelze zjistit předem žádným objektivním způsobem.)
  • Čerstvé barvy jsou zdrojem rizika a delaminace
  • Prostředky proti oděru, zasychání, silikony, vosky nesmějí být v barvě obsaženy
  • Povrchové napětí musí být vyšší než 35 mN/m
  • Práškovat minimálně, silně ovlivňuje výsledek laminace, popřípadě používat prášky na bázi škrobu nebo glukózy
  • Kyselost vlhčícího roztoku nesmí být nižší než pH 5
  • Tiskové laky musí být schopné přijímat lepidla a nesmí zabraňovat migraci, v opačném případě dochází k delaminaci.

Konečné zpracování

Při dalším zpracování je nutné používat prostředky a materiály vhodné pro polypropylénové folie. Důležité především při následném lepení.