Ražba

Ražba je operace, kterou se výrazně zvyšuje atraktivita výrobku. V kombinaci se slepotiskem, kterým vykleneme ražený motiv nad rovinu papíru, je velmi často využívána při výrobě luxusních krabiček, přebalů a potahů knih, dopisních papírů, různých přání atd. Ražba – zvláště difrakčními foliemi- se využívá i jako ochranný prvek na různé vstupenky, poukázky, kupony, záruční listy. V principu jde o operaci, při které se na papír nanáší za teplot kolem 150 stupňů pomocí tlaku motiv, který je na štočku (raznici). Kvalita výsledku závisí na více faktorech (povrch papíru, typ folie, teplota, tlak, rychlost) a výsledek bývá kompromisem v jejich vzájemné kombinaci. Dosažení kvalitního výsledku často znamená složité hledání a někdy je nutné provádět před vlastní prací zkoušky. Z uvedeného vyplývá, že ražba je poměrně náročnou technikou, která má řadu omezení. Vzhledem k použití tlaku a teplot je to i dosti  razantní  operace, kterou se papír deformuje. Významnou roli hraje i tepelná roztažnost materiálu za kterého jsou štočky vyrobeny (hořčík, mosaz..), s  čímž se musí počítat hlavně v případech, kdy se jedná o ražbu do předtištěných obrysů .

Vybavení:

Ražbu provádíme na stroji Heidelberg (cylinder) s deskou 560 x 770 mm, příklopovém stroji Kluge (deska 500 x 350 mm) a automatu Kama TS74. Na těchto strojích můžeme kromě ražby provádět i slepotisk, tj. techniku, kdy se motiv pomocí matrice a patrice vytlačuje nad rovinu papíru.

Technické podmínky:

U  ražby archů B2 je  nutné, aby ražba nebyla blíže než 40 mm od dlouhé nakládací hrany archu. Tato vzdálenost je nutná i mezi jednotlivými štočky. U archů B 3 stačí  20 mm.

Razit  lze  na papír s různým povrchem. Mimo běžných hlazených a disperzním lakem lakovaných povrchů je to i matné lamino a některé druhy UV laků. Aby s ražbou nebyly problémy, měly by se používat speciální laky určené pod ražbu. V případě lesklého lamina se nejdříve razí  a lesklé lamino se nanáší až po ražbě. U matného lamina je cesta opačná, tj. nejdříve se laminuje a potom následuje ražba.Z barev se nejhůře razí na černou a tmavě modrou. Přítomnost silikonu v laku ražbu silně komplikuje.

Výrobu štočků zajišťujeme v kooperaci  z dat (pdf) dodaných zákazníkem. Ve většině případů vystačíme se štočky  leptanými z hořčíku, větší trvanlivost však mají štočky mosazné vyrobené frézováním.

Doplňující informace

Každou zakázku je dobré předem konzultovat a to ještě dříve, než proběhne tisk dodávaných archů. Při více užitcích na archu je nutné dohodnout  jejich vzájemné postavení, neboť je tím zaručena nejen možnost realizace zakázky, ale často to přináší úspory v nákladech na štočky a na množství spotřebované razicí folie.

Protože se často ražby opakují (např. opakovaná vydání knih), skladujeme štočky po dobu pěti let od jejich posledního použití. Stále však zůstávají majetkem zákazníka a na požádání mu je kdykoliv vydáme.

Dodavatelé razicích folií uvádějí ve svých katalozích širokou paletu barev a motivů v lesklých, matných a také difrakčních (nesprávně holografických) úpravách. Je však nutné počítat s tím, že méně běžné varianty mají dodací lhůty i několik týdnů.