Výsek

Vybavení:

Firma vlastní výsekový automat formátu B2, B 3 a ruční příklopový výsekový stroj B2. Po vyrobení příslušné raznice můžeme na těchto strojích provádět i bigování (buď zároveň s výsekem, nebo samostatně).

Technické podmínky

Maximální formát archu který jsme schopni vyseknout je 720 x 520 mm. Denní kapacita je cca 10 000 TA. Vlastní vyseknutý tvar může mít největší rozměr 700 x 500 mm. Vždy je třeba počítat s tím, že výseková linka musí být od delší nakládací hrany archu vzdálena minimálně 15 mm. V případě, že nejde tuto podmínku splnit, je možné výsek provést na ručním příklopu s tím, že denní kapacita je cca 2 000 TA.

Vysekávat můžeme i menší formáty. Pro formát 350 x 500 mm platí podmínka, že výseková linka musí být vzdálena nejméně  20 mm od nakládacích hran archu. Na tomto stroji, který má kapacitu cca 8 000 TA denně, můžeme sekat i menší formáty, ale  vždy po předchozí konzultaci.

Archy s gramáží pod 120 g/ m2 je velmi obtížné vysekávat na automatických strojích. V těchto případech je nutné vždy zakázku konzultovat předem. Gramáž pod 90 g na automatech prakticky nevysekáváme.

Doplňující informace

Výsekové raznice jsme schopni zajistit po dodání přesného vzoru, filmu s linkou silnou min. 1,5 bodu a nebo elektronického podkladu (pdf). Důležitým údajem je i gramáž vysekávaného materiálu. Výroba běžné raznice trvá kolem 4 pracovních dní. Pro správné umístění výseku je nutné dodat vzor nebo okótovaný rozkres, případně film.

Pro své zákazníky máme připraveno asi 60 již hotových výsekových raznic, které jsou většinou určeny na výsek spisových desek. Ty máme také v elektronické podobě a na požádání je můžeme předat i vyseknuté jako soubor očíslovaných vzorků. Máme také raznice na výsek vizitek a různých krabiček. Za jejich použití si nic neúčtujeme.

Po dohodě můžeme zakázku dovézt vlastní dopravou.